Cera Mug
25,000원

Specs:

 • Dimensions:
  • S: 10.1oz / 300ml: φ3.3 in x H3.1 x W4.3 in / φ85 x H80 x W110 mm
  • L: 13.8oz / 410ml: φ3.5 in x H3.9 x W4.5 in / φ90 x H100 x W115 mm
  • Tall: 12.1oz / 360ml: φ3.1 in x H4.5 x W4.3 in / φ80 x H115 x W110 mm
  • Wide: 13.5oz / 400ml: φ4.3 in x H2.7 x W5.5 in / φ110 x H70 x W140 mm
 • Material: porcelain
 • User Recommendations: microwave and dishwasher safe

게이트웨이 스튜디오

Business License: 606-85-90442

Add: 서울특별시 성동구 아차산로13길 42, 2층
Tel: 02-469-3757 (09:00 - 18:00)

Bank Account: 기업은행 033-500265-01-016 게이트웨이 스튜디오